ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ขั้นตอนที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2563
#สอบประมวลความรู้แพทย์แผนไทย
#คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
#มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพไม่มีคำอธิบายรูปภาพไม่มีคำอธิบายรูปภาพไม่มีคำอธิบายรูปภาพ