กิจกรรมการดูแลมารดาหลังคลอดโดยมีการดูแลแบบอยู่ไฟชุด

กิจกรรมการดูแลมารดาหลังคลอดโดยมีการดูแลแบบอยู่ไฟชุด (โดยใช้เข็มขัดคาดเอวอยู่ไฟ) อยู่ไฟถ่าน (การอยู่ไฟแบบพื้นบ้าน) การเข้ากระโจม การอบสมุนไพร และการอาบน้ำต้มสมุนไพร ในรายวิชา 6013422 การผดุงครรภ์ไทย 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 อาจารย์ผู้สอน อ.สุภาวดี และ อ.พนิดา

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง, รองเท้า และสถานที่กลางแจ้ง    ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, กำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี ต้นพืช และอาหาร

ในภาพอาจจะมี อาหาร    ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, กำลังยืน และงานแต่งงาน

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง    ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, รองเท้า และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 12 คน, คนที่ยิ้ม

 

                                         “ มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ”