การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทำวิจัยเพื่อท้องถิ่น

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

วันที่ 27 มกราคม 2563 คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทำวิจัยเพื่อท้องถิ่น โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์กาญจนา ทองทั่ว ตำแหน่ง ที่ปรคึกษาวิจัยจากศูนย์ประสานงานชุดนักวิชาการจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น ได้บรรยายหัวข้อ "แนวทางและกระบวนการการทำวิจัยเพื่อท้องถิ่น (CBR) " และ การเขียนโครงร่างวิจัย งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ณ ห้องประชุมทิพโอสถ คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ดอกไม้, สำนักงาน และสถานที่ในร่ม    ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ตาราง, ห้องรับแขก และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง, สำนักงาน และสถานที่ในร่ม    ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

 

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

                                           “ มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ”