ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 2/2563