ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการบูรณาการองค์ความรู้การแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบัน