ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบ LMS พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2012 เวลา 02:55 น.

อาจารย์นันทยุทธ์ ละม้ายจีน ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ แจ้งว่า ศูนย์คอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้งานระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน (LMS)" ให้คณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มีรายละเอียดดังนี้

http://www.ubru.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=1334:-lms&catid=6:saminar&Itemid=12

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 03 กันยายน 2012 เวลา 04:37 น.