หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปี 2556 พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน 2014 เวลา 07:54 น.

            

                                ระหว่างวันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2557 คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยมี ผศ.ดร.นลินี ทองประเสริฐ ประธานกรรมการตรวจประเมิน พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจประเมินฯ เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ณ ห้องประชุมคณะแพทย์แผนไทยฯ ชั้น 2 อารคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ ภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/ubrucenter/media_set?set=a.599799380137149.1073742534.100003212777760&type=3
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน 2014 เวลา 08:11 น.