🏃 MHOTHAI CHuan RUN: หมอไทยชวนรัน 2019 🏃
เพื่อจัดชื้อเครื่องมือแพทย์และวัสดุ ครุภัณฑ์ด้านการแพทย์แผนไทย ใน รพ.สต.ที่ขาดแคลน ใน จ.อุบลราชธานี
🔸️วันแข่งขัน: วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562
🔹️สถานที่จัดงาน: สวนสาธารณห้วยม่วง อ.เมือง จ.อุบลราชนี