🏃 MHOTHAI CHuan RUN: หมอไทยชวนรัน 2019 🏃
เพื่อจัดชื้อเครื่องมือแพทย์และวัสดุ ครุภัณฑ์ด้านการแพทย์แผนไทย ใน รพ.สต.ที่ขาดแคลน ใน จ.อุบลราชธานี
🔸️วันแข่งขัน: วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562
🔹️สถานที่จัดงาน: สวนสาธารณห้วยม่วง อ.เมือง จ.อุบลราชนี

จังหวัดอุบลราชธานี โดยภาคีเครือข่ายภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐ และสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จัดจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ได้ร่วมจัดให้มีโครงการสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ต่อเนื่องมาแล้ว ถึง ๑๐ ครั้ง ในปี ๒๕๖๒ จะมีการจัดงาน ครั้งที่ ๑๑ โดยกำหนดจะจัด ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ตึกสุนีทาวเวอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

laughingขออนุญาตประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง บริษัท ปราสาททองโอสถ จำกัด

     บริษัท ปราสาททองโอสถ จำกัด ประกอบธุรกิจ ผลิตยาแผนโบราณ มีความประสงค์จะรับสมัครพันกงานเข้าร่วมทำงาน กับทางบริษัทฯ ใน ตำแหน่ง เภสัชกรแพทย์แผนไทย ดูแลด้านประกันคุณภาพและงานด้าน Digital Marketing ทั้งหมดจำนวน 2 อัตรา

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (อ่านเอกสารแนบดังนี้)