🎉🎉ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ขั้นตอนที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
👉👉จัดสอบระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2563👈👈
ณ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ (อาคาร 52) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี