อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

📍📍📍ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม CTAM product contest 2023
(กิจกรรมการประกวดผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม)
สาขาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
👉ข้อกำหนดและคุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
1.นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) หรือ ปวช.
2.เข้าประกวดได้ทั้งประเภทเดี่ยวและกลุ่ม
3.มีอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มอย่างน้อย 1 คน
4.สามารถเดินทางมาร่วมการประกวดได้
👉รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ส่งเข้าประกวด
1.เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม (ทั้งที่เคยหรือไม่เคยผ่านการประกวดก็ได้)
2.มีความพร้อมใช้หรือสามารถนำไปพัฒนาต่อยอด/ขยายผล
👉ระยะเวลาในการดำเนินงาน
1.ส่งใบสมัครเข้าร่วมภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566
2.ประกวดและนำเสนอผลิตภัณฑ์ในวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566
รางวัลที่จะได้รับ
1.รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
2.รางวัลเหรียญทอง 2 รางวัล (ได้คะแนน 80 คะแนนขึ้นไป) ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
3.รางวัลเหรียญเงิน 2 รางวัล (ได้คะแนน 70-79 คะแนน) ได้รับเงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
4.รางวัลเหรียญทองแดง ไม่จำกัด (ได้คะแนนไม่เกิน 70) ได้รับเกียรติบัตร
สนใจสมัคร คลิ๊ก https://shorturl.asia/dSV0i
รายละเอียดเพิ่มเติม https://shorturl.asia/7Qlcw
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : อ.ปุ๊กกี้ 099-1946598