📌ประชาสัมพันธ์การให้บริการทางการแพทย์แผนไทย 📢ฟรี!!!ไม่มีค่าใช้จ่าย
ในรายวิชาการดำเนินการคลินิกให้บริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
(Clinic Management for Thai Traditional and Alternative Medicine)
ประจำภาคเรียนที่ 2/2566
บริการ
🍀ตรวจรักษาโรค
🍀นวดรักษาและประคบสมุนไพรเฉพาะจุด
🍀อบไอน้ำสมุนไพร (มีบริการเฉพาะศูนย์บริการทางการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
👩🏻‍⚕️👨🏻‍⚕️ ให้บริการโดยนักศึกษาแพทย์แผนไทย ชั้นปีที่ 3 ภายใต้การควบคุมดูแลโดยอาจารย์แพทย์แผนไทยที่มีใบประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย/แพทย์แผนไทยประยุกต์
📆📆ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ทุกวันพุธที่ 1 8 15 22 กุมภาพันธ์ 2566
🕐🕐🕐เวลา 13.00-16.30 น.
สถานที่ให้บริการ
🏥1.ศูนย์บริการทางการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ติดต่อจองคิว อ.พนิดา กมุทชาติ (อ.นุ่น) 0801716048
🏥2.เณอบัว สปา แอนด์เวลเนส (หมู่บ้าน 9 หลัง) ติดต่อจองคิว ผศ.สุภาวดี นนทพจน์ (อ.ตั๊ก) 0839942604