🎉🎉ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง "หลักการและเทคนิคการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อความงามและสุขภาพ" ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting
โดยวิทยากร ผศ.ดร.จริงใจ อารีมิตร และอาจารย์ ดร.พีระ ทับบุญ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
📆วันที่ 4-5 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30-17.30 น.
ค่าลงทะเบียน คนละ 250 บาท เท่านั้น
ลงทะเบียนเข้าร่วม https://shorturl.asia/YUqg4
โอนเงินค่าอบรม ธ.กรุงศรีอยุธยา
เลขบัญชี : 4411320636
ชื่อบัญชี : สวัสดิการคณะแพทย์แผนไทยฯ
แจ้งสลิปการโอนทาง : Line ID : ananya007