📌📌📌วันที่ 18 มกราคมนี้ พบกับการ Live สด จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ
นำโดย ผศ.ดร.สุภารัตน์ สุขโท ประธานสาขาวิชา
อาจารย์ ผศ.ภักศจีภรณ์ ขันทอง และพี่ๆนักศึกษา
กับหัวข้อ “การออกกำลังกาย…เพื่อความงาม” เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
Facebook Fanpage : คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
📚📚📚คณะแพทย์แผนไทยฯ เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร
1. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต (พท.บ.การแพทย์แผนไทย)
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.วิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ)
IG : ctam_ubru
TikTok : CTAM_UBRU
YouTube: คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ม.ราชภัฏอุบลราชธานี
👉สอบถามข้อมูลหลักสูตร โทร. 084-4973965