Live สด พี่น้ำฝนกับพี่น้ำทิพย์ พูดคุยถึง “แรงบันดาลใจทำไมถึงเลือกเรียนแพทย์แผนไทย ที่ ม.ราชภัฏอุบลฯ”
และการเตรียมตัวมารายงานตัวเป็นนักศึกษา พร้อมกับการเตรียมตัวสมัคร TCAS รอบที่ 2 และพบกับผู้ดำเนินรายการ อ.ขวัญ กัญญารัตน์ เป็งงำเมือง
ทาง Facebook Fanpage : คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
📚คณะแพทย์แผนไทยฯ เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร
1. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต (พท.บ.การแพทย์แผนไทย)
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.วิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ)
IG : ctam_ubru
TikTok : CTAM_UBRU
YouTube: คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ม.ราชภัฏอุบลราชธานี
👉สอบถามข้อมูลหลักสูตร โทร. 084-4973965