Logo ctamubru
couse
My Course

หลักสูตรระปริญญาตรี 4 ปี

หลักสูตรระปริญญาตรี 4 ปี

ประชาสัมพันธ์การร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 1 International Conference on Integrative Medicine 2019

ประชาสัมพันธ์การร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 1st International Conference on Integrative Medicine 2019

     สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการทางการแพทย์บูรณาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 (The 1st International Conference on Integrative Medicine 2019) ระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมประดู่แดง 2 อาคารพลเอก สำเภา ชูศรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://icim2019.mfu.ac.th/ หรือ (อ่านเอกสารแนบดังนี้)

ตึกไหนที่เด็กใหม่ต้องรู้จัก!

9 วิธีง่ายๆ ในการประหยัดพลังงาน

แพทย์แผนไทยเรียนอะไรบ้าง

35,10,0,50,1
25,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,0
หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต
บริการวิชาการ
Face to face with nature...
thai medicine
thai massage
thai pharmacy
thai Midwifery