ประชาสัมพันธ์โครงการ Training the Trainer

ประชาสัมพันธ์โครงการ Training the Trainer

     National Pingtung Univrsity (NPTU) ประเทศไต้หวัน ได้กำหนดการจัดโครงการ Training the Trainer ในเดือนมกราคม ๒๕๖๓ เป็นระยะเวลา ๒ สัปดาห์ เพื่อให้ผู้อบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาของประเทศไต้หวันร่วมกับกลุ่มมหาวิทยาเครือข่ายในประเทศไทย

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม (เอกสารแนบดังนี้)