ประชาสัมพันธ์ MHOTHAI CHuan RUN: หมอไทยชวนรัน 2019

🏃 MHOTHAI CHuan RUN: หมอไทยชวนรัน 2019 🏃
เพื่อจัดชื้อเครื่องมือแพทย์และวัสดุ ครุภัณฑ์ด้านการแพทย์แผนไทย ใน รพ.สต.ที่ขาดแคลน ใน จ.อุบลราชธานี
🔸️วันแข่งขัน: วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562
🔹️สถานที่จัดงาน: สวนสาธารณห้วยม่วง อ.เมือง จ.อุบลราชนี


✅ประเภทของระยะทางวิ่งและค่าสมัคร:
       *Fun Run (5.5 ก.ม.): 400 บาท
       *Mini Marathon (10 ก.ม.): 500 บาท
       *VIP (สามารถลงวิ่งได้ทุกระยะ): 1,000 บาท
🕐เวลาปล่อยตัวและระยะเวลาตัดตัว (Cut Off)
🚩Fun Run: ปล่อยตัว 05.45 น. ไม่มีคัทออฟ
🚩MINI Marathon: ปล่อยตัว 5.30 น. คัทออฟ 2 ชั่วโมง
♦️การสมัคร:
1. การสมัครทางออนไลน์ https://forms.gle/atppUDjzPk8xDUdMA
2. การสมัครด้วยตนเองที่ ชมรมแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์แห่งประเทศไทย รพ.สต.กลางใหญ่ อ.เขื่องใน จ.อุบลฯ
โทร. 080-8399492
📌ระยะเวลาการรับสมัคร: วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2562
#หมอไทยชวนรัน 2019