สารคดีเทิดพระเกียรติ ชุด "พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น" ตอนที่ ๖ "ศาสตร์แพทย์แผนไทย พาผู้สูงวัยเป็นสุข" มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

สารคดีเทิดพระเกียรติ ชุด "พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น"
ตอนที่ ๖ "ศาสตร์แพทย์แผนไทย พาผู้สูงวัยเป็นสุข"
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

: จากการสำรวจปัญหาสุขภาพและสุขภาวะของผู้สูงวัยในชุมชนที่อยู่ห่างไกล จะพบว่าเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกปี... หนึ่งในแนวทางแก้ปัญหาก็คือ การช่วยให้ผู้สูงวัยสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้นำงานวิจัยด้านสาธารณสุขไปร่วมแก้ปัญหานี้กับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

#มหาวิทยาลัยราชภัฏ
#สารคดีเทิดพระเกียรติ
#คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน