ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี