Logo ctamubru
couse
My Course

หลักสูตรระปริญญาตรี 4 ปี

หลักสูตรระปริญญาตรี 4 ปี

ประชาสัมพันธ์การตอบการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย 2563

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัด “โครงการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ประจำปี 2563 ” (Thailand Internet User Behavior 2020) เป็นปีที่ 8 แล้ว ในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตและไลฟ์สไตล์ของคนไทยในยุคดิจิทัลที่มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อนำไปต่อยอดในการกำหนดยุทธศาสตร์ ส่งเสริมและสนับสนุนการทำ e-Commerce และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคมากที่สุด สู่การแข่งขันที่ทัดเทียมนานาประเทศ และเป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำหนดนโยบายสร้างระบบนิเวศการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยได้อย่างสร้างสรรค์ มั่นคงปลอดภัย เพราะ ETDA มุ่งหวังให้คนไทยโกออนไลน์เพื่อโอกาสและชีวิตที่ดีกว่า

ทุกคำตอบและความเห็นจากท่านเป็นข้อมูลที่สำคัญมากต่อการพัฒนาด้านการใช้อินเทอร์เน็ตประเทศไทย ดังนั้น  ETDA จึงขอเชิญชวนทุกคนมาเป็นส่วนหนึ่งในการสะท้อนพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของตนเอง ง่าย ๆ ผ่านการตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ประจำปี 2563 ที่มีคำถามเพียง 20 ข้อ โดยเป็นเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต เช่น ชั่วโมงการใช้งาน กิจกรรมยอดฮิตระหว่างท่องโลกออนไลน์ ปัญหาที่เกิดจากการใช้งาน รวมถึงความเชื่อมั่นต่อการใช้อินเทอร์เน็ต ซึ่งใช้เวลาในการตอบไม่นาน

นอกจากนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามยังจะได้ร่วมแสดงความคิดเห็นกับคำถามพิเศษ Hot Issue ประจำปี 2563 ที่ได้รับความสนใจและมีประชาชนโหวตอยากให้ ETDA สำรวจเข้ามามากที่สุดในปีที่ผ่านมา ในประเด็นไปต่ออย่างไร…กับสังคมออนไลน์ที่มีพฤติกรรมการแชร์ข่าวปลอม หรือ Fake News ในปัจจุบัน จนนำมาสู่การสร้างปัญหาที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเกิดความวิตกกังวล หลงเชื่อ และได้รับผลกระทบต่าง ๆ ด้วย

ขอเชิญทุกคนร่วมตอบแบบสำรวจฯ ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ทางออนไลน์ ที่ Link : www.etda.or.th/iub หรือ สแกนคิวอาร์โค้ด ซึ่งทุกการตอบคำถามของท่านจะมีสิทธิร่วมลุ้นรับรางวัลพิเศษจาก ETDA  เช่น

  • iPhone 11 Pro 64 GB จำนวน 1 รางวัล
  • iPad Pro Wifi 11 นิ้ว 64 GB จำนวน 1 รางวัล
  • iPad 10.5 นิ้ว 32 GB จำนวน 2 รางวัล
  • AirPods พร้อมเคสชาร์จแบบไร้สาย จำนวน 2 รางวัล 

พร้อมลุ้นประกาศรายชื่อผู้โชคดี หรือติดตามรายละเอียดความเคลื่อนไหนต่าง ๆ ได้ที่

และ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ตึกไหนที่เด็กใหม่ต้องรู้จัก!

9 วิธีง่ายๆ ในการประหยัดพลังงาน

แพทย์แผนไทยเรียนอะไรบ้าง

35,10,0,50,1
25,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,0
หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต
บริการวิชาการ
Face to face with nature...
thai medicine
thai massage
thai pharmacy
thai Midwifery