Logo ctamubru
couse
My Course

หลักสูตรระปริญญาตรี 4 ปี

หลักสูตรระปริญญาตรี 4 ปี

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ อุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๑

จังหวัดอุบลราชธานี โดยภาคีเครือข่ายภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐ และสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จัดจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ได้ร่วมจัดให้มีโครงการสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ต่อเนื่องมาแล้ว ถึง ๑๐ ครั้ง ในปี ๒๕๖๒ จะมีการจัดงาน ครั้งที่ ๑๑ โดยกำหนดจะจัด ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ตึกสุนีทาวเวอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

ตึกไหนที่เด็กใหม่ต้องรู้จัก!

9 วิธีง่ายๆ ในการประหยัดพลังงาน

แพทย์แผนไทยเรียนอะไรบ้าง

35,10,0,50,1
25,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,0
หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต
บริการวิชาการ
Face to face with nature...
thai medicine
thai massage
thai pharmacy
thai Midwifery