Logo ctamubru
couse
My Course

หลักสูตรระปริญญาตรี 4 ปี

หลักสูตรระปริญญาตรี 4 ปี

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพแพทย์แผนไทย ด้านการผดุงครรภ์ไทย

  • หมวด: Uncategorised
  • เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2562 11:42
  • เขียนโดย Super User
  • ฮิต: 1484
  • 17 มิ.ย.

ในระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน 2562 คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก จัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพแพทย์แผนไทย ด้านการผดุงครรภ์ไทย สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 59) ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีอาจารย์สุภาวดี นนทพจน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ทั้งนี้ในการเตรียมความพร้อมดังกล่าวได้เชิญ อ. สุธาจิตต์ เบ็ญมาศ และ อ.วาณี ศรีภักดิ์ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลขุญหาญ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้

>>>ดูรูปเพิ่มเติม<<<

ตึกไหนที่เด็กใหม่ต้องรู้จัก!

9 วิธีง่ายๆ ในการประหยัดพลังงาน

แพทย์แผนไทยเรียนอะไรบ้าง

35,10,0,50,1
25,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,0
หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต
บริการวิชาการ
Face to face with nature...
thai medicine
thai massage
thai pharmacy
thai Midwifery