Logo ctamubru
couse
My Course

หลักสูตรระปริญญาตรี 4 ปี

หลักสูตรระปริญญาตรี 4 ปี

ประชุมสโมสรนักศึกษา เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนกิจการนักศึกษา

  • หมวด: Uncategorised
  • เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2562 12:09
  • เขียนโดย Super User
  • ฮิต: 2974
  • 17 มิ.ย.

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 อาจารย์มุสิกร ธุศรีวรรณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก จัดประชุมสโมสรนักศึกษา เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนกิจการนักศึกษา ณ ห้องประชุมทิพโอสถ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ ( ตึก 52) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

>>>ดูรูปเพิ่มเติม<<<

ตึกไหนที่เด็กใหม่ต้องรู้จัก!

9 วิธีง่ายๆ ในการประหยัดพลังงาน

แพทย์แผนไทยเรียนอะไรบ้าง

35,10,0,50,1
25,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,0
หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต
บริการวิชาการ
Face to face with nature...
thai medicine
thai massage
thai pharmacy
thai Midwifery