Logo ctamubru
couse
My Course

หลักสูตรระปริญญาตรี 4 ปี

หลักสูตรระปริญญาตรี 4 ปี

ประกาศฯ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2562

  • หมวด: Uncategorised
  • เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2562 12:22
  • เขียนโดย Super User
  • ฮิต: 922
  • 17 มิ.ย.

ประกาศฯ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2562

#คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

ผู้ที่มีรายชื่อให้ดำเนินการตามขั้นตอนในประกาศ
1) ยืนยันสิทธิ์ ในระบบ https://student.mytcas.com/th ระหว่างวันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2562
2) กรอกใบรายงานตัว ในระบบ https://admission.ubru.ac.th/ เปิดระบบให้กรอก วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 15.00 น.
3) รายงานตัว วันที่ 21 มิถุนายน 2562 งานรับเข้าศึกษาและทะเบียนนักศึกษา อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น 1
รายละเอียดอื่นๆ ตามประกาศฯ

ตึกไหนที่เด็กใหม่ต้องรู้จัก!

9 วิธีง่ายๆ ในการประหยัดพลังงาน

แพทย์แผนไทยเรียนอะไรบ้าง

35,10,0,50,1
25,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,0
หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต
บริการวิชาการ
Face to face with nature...
thai medicine
thai massage
thai pharmacy
thai Midwifery