รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (รอบเพิ่มเติม)