Logo ctamubru
couse
My Course

หลักสูตรระปริญญาตรี 4 ปี

หลักสูตรระปริญญาตรี 4 ปี

TCAS'63 น้องเด็กซิ่ว เรียน กสพท ต้องการย้าย มหาวิทยาลัย

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

น้องเด็กซิ่ว เรียน กสพท ต้องการย้าย มหาวิทยาลัย
นิสิต/นักศึกษาคณะแพทย์ฯ ทันตะฯ เภสัชฯ และ สัตวแพทย์ฯ ที่ กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยของรัฐ และ ต้องการสมัคร TCAS63 รอบ 3 ในสาขาวิชาเดิม แต่ต่างมหาวิทยาลัย ต้อง ลาออก จากมหาวิทยาลัยที่ศึกษาอยู่ในปัจจุบันให้เรียบร้อย ก่อนวันที่ 17 เมษายน 2563 จึงจะมีคุณสมบัติตรงตามประกาศของ กสพท สามารถสมัครได้
มหาวิทยาลัยได้ปรับระบบการทำงานต่าง ๆ ให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อช่วยเหลือในกรณีนี้แล้ว ขอให้น้อง ๆ รีบดำเนินการโดยด่วน ให้เรียบร้อยก่อนวันที่ 17 เมษายน 2563 ด้วยนะครับ

ตึกไหนที่เด็กใหม่ต้องรู้จัก!

9 วิธีง่ายๆ ในการประหยัดพลังงาน

แพทย์แผนไทยเรียนอะไรบ้าง

35,10,0,50,1
25,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,0
หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต
บริการวิชาการ
Face to face with nature...
thai medicine
thai massage
thai pharmacy
thai Midwifery