เครื่องหมาย ❓ คืออะไรในระบบ TCAS

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

เครื่องหมาย  คืออะไรในระบบ TCAS

เมื่อนำเมาส์ไปวางไว้ที่เครื่องหมาย ? จะมีคำอธิบายที่บอกน้อง ๆ ถึงความหมายของการกรอกข้อมูลในช่องนั้น ๆ

เช่น ปีการศึกษาที่จบ จะมีคำอธิบายว่า กรุณากรอกปีการศึกษาที่ปรากฏในปพ.1 และ GPAX 6 ภาค จะมีคำอธิบายว่า กรุณากรอก GPAX 6 ภาค ที่ปรากฏในปพ.1

เครื่องหมาย * คือ ข้อมูลที่ระบบบังคับให้ต้องกรอกให้ครบทุกช่องที่มีเครื่องหมาย *