เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ 63 รอบที่ 5

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

📯รับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ 63 รอบที่ 5 มหาวิทยาลัยรับเองน๊าาาาาา
✌️ เด็กซิ่ว กศ.น. ปวช. ปวส. มาเลย รอบสุดท้ายก่อนเปิดเรียนปี 63
👉 สมัครได้ 2 สาขา
😍😍..ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ทุกสาขาวิชา.... พิจารณาตามคุณสมบัติ
🌎สมัครออนไลน์ วันที่ 9 - 18 มิ.ย. 63
ผ่านเว็บไซต์ https://admission.ubru.ac.th/
รายละเอียดและสาขาวิชาที่เปิดรับ คลิก >>> https://drive.google.com/file/d/1TEUuGRUkoskN-1rpWu8RfS1fficp0a_m/view?usp=sharing