คณะแพทย์แผนไทยฯ เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ 63 รอบที่ 5

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ

📯คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
รับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ 63 รอบที่ 5 มหาวิทยาลัยรับเอง
1. สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ
รับสาขาละ 30 คน เท่านั้น
✌️ รอบสุดท้ายก่อนเปิดเรียนปี 63
👉 สมัครได้ 2 สาขา
😍😍..ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ทุกสาขาวิชา
พิจารณาตามคุณสมบัติ
🌎สมัครออนไลน์ วันที่ 9 - 18 มิ.ย. 63
ผ่านเว็บไซต์ https://admission.ubru.ac.th/
รายละเอียดและสาขาวิชาที่เปิดรับ คลิก >>> https://drive.google.com/…/1TEUuGRUkoskN-1rpWu8RfS1ff…/view…