Logo ctamubru
couse
My Course

หลักสูตรระปริญญาตรี 4 ปี

หลักสูตรระปริญญาตรี 4 ปี

Live สด พี่น้ำฝนกับพี่น้ำทิพย์ พูดคุยถึง “แรงบันดาลใจทำไมถึงเลือกเรียนแพทย์แผนไทย ที่ ม.ราชภัฏอุบลฯ”

Live สด พี่น้ำฝนกับพี่น้ำทิพย์ พูดคุยถึง “แรงบันดาลใจทำไมถึงเลือกเรียนแพทย์แผนไทย ที่ ม.ราชภัฏอุบลฯ”
และการเตรียมตัวมารายงานตัวเป็นนักศึกษา พร้อมกับการเตรียมตัวสมัคร TCAS รอบที่ 2 และพบกับผู้ดำเนินรายการ อ.ขวัญ กัญญารัตน์ เป็งงำเมือง
ทาง Facebook Fanpage : คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
📚คณะแพทย์แผนไทยฯ เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร
1. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต (พท.บ.การแพทย์แผนไทย)
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.วิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ)
IG : ctam_ubru
TikTok : CTAM_UBRU
YouTube: คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ม.ราชภัฏอุบลราชธานี
👉สอบถามข้อมูลหลักสูตร โทร. 084-4973965

ตึกไหนที่เด็กใหม่ต้องรู้จัก!

9 วิธีง่ายๆ ในการประหยัดพลังงาน

แพทย์แผนไทยเรียนอะไรบ้าง

35,10,0,50,1
25,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,0
หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต
บริการวิชาการ
Face to face with nature...
thai medicine
thai massage
thai pharmacy
thai Midwifery