Logo ctamubru
couse
My Course

หลักสูตรระปริญญาตรี 4 ปี

หลักสูตรระปริญญาตรี 4 ปี

แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
>> การศึกษาภาวะความเครียดของนักศึกษาคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เขียนโดย Super User 916
>> การศึกษาฤทธิ์สารต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ที่เสริมกันในพืชสมุนไพรที่มีการนำมาใช้ใน การรักษาโรคเบาหวาน เขียนโดย Super User 969
>> การศึกษาภาวะความเครียดของนักศึกษาคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เขียนโดย Super User 946
>> การศึกษาฤทธิ์การยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus จากสารสกัดรากและแก่นต้นชะมวง (Garcinia cowa Roxb.) เขียนโดย Super User 1967
>> สารประกอบเคมีในผลไม้พื้นเมืองที่มีสี เขียนโดย Super User 1181
>> การศึกษาฤิทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากตำรับยาอายุวัฒนะ เขียนโดย Super User 1689
>> การศึกษาปริมาณสารสำคัญและสารต้านอนุมูลอิสระในยาต้มปอกะบิด เขียนโดย Super User 1601

ตึกไหนที่เด็กใหม่ต้องรู้จัก!

9 วิธีง่ายๆ ในการประหยัดพลังงาน

แพทย์แผนไทยเรียนอะไรบ้าง

35,10,0,50,1
25,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,0
หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต
บริการวิชาการ
Face to face with nature...
thai medicine
thai massage
thai pharmacy
thai Midwifery