สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

แบบสำรวจ

แบบประเมินความพึงพอใจระบบ

ปรัปปรุง - 0%
น้อย - 0%
ปานกลาง - 40%
มาก - 60%
มากที่สุด - 0%

Total votes: 5
The voting for this poll has ended on: 19 พ.ย. 2015 - 00:00

จำนวนผู้เข้าชม

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
706712

ระบบลงทะเบียนสอบประมวล

praman

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพกิจกรรม 1

ผศ. จริยา ปัณฑวังกูณ คณบดีคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มอบหมายให้ อาจารย์สุภาวดี นนทพจน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์พิชชานันท์ เธียรทองอินทร์ ประประธานหลักสูตรการแพทย์แผนไทย เปิดบ้านให้น้องๆนักเรียนได้รู้จักแพทย์แผนไทยมากขึ้นในโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกสำหรับนักเรียนในสถานศึกษา (Open House CTAM UBRU 2018) ซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ และยโสธร โดยมีน้องๆนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก

 

หน่วยงานของฉัน

Copyright © 2013. All Rights Reserved.