คุณอยู่ที่: Home

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

SAR

คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกได้เตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลังสูตร ระหว่าง วันที่ 23-24 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมคณะแพทย์แผนไทยฯ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ตึก 43)

ขอเชิญร่วม" โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพวิชาการและวิชาชีพแก่ศิษย์เก่าแพทย์แผนไทย

คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้จัด "โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพวิชาการและวิชาชีพแก่ศิษย์เก่าแพทย์แผนไทย " ในวันที่ ๒๔-๒๙ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ห้อง ๓๐๑  ชั้น ๓ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ตึก ๔๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประวงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักภาพ พร้อมทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างศิษย์เก่าด้วย ทั้งนี้การอบรมดังกล่าว (ไม่เสียค่าลงทะเบียน) บุคลากร ศิษย์เก่า ที่สนใจ สามารถติดต่อประสานมาได้ที่ คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โทร ๐-๔๕๓๕-๒๐๐๐ ต่อ ๔๓๐๐ หรือ อาจารย์คำภารัตนา  วงศ์ศรีแก้ว โทร ๐๙๑-๓๔๖-๙๕๓๖ และอาจารย์สุภาวดี นนทพจน์ โทร ๐๘๓-๙๙๔-๒๖๐๔  

เอกสารแนบ

(หนังสือเชิญ) คลิก

(กำหนดการ) คลิก

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยา  ปัณฑวังกูร คณบดีคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก เผยว่า คณะได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากร ซึ่งได้จัดกิจกรรมที่เป็นการเพิ่มความรู้แก่คณาจารย์ โดย ภาคเช้า เป็นอบรม “การจัดทำและวิเคราะห์ข้อสอบมาตรฐาน” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวน์ประภา  เชื่อสาธุชน และภาคบ่ายเป็นการอบรม “เทคนิคการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์” โดย อาจารย์บุปผาวรรณ  เฉลิมวงค์  ในวันศุกที่ 16 พฤษภาคม  2557 ณ ห้องประชุมคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก  อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Page 19 of 25

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

แบบสำรวจ

แบบประเมินความพึงพอใจระบบ

ปรัปปรุง - 0%
น้อย - 0%
ปานกลาง - 40%
มาก - 60%
มากที่สุด - 0%

Total votes: 5
The voting for this poll has ended on: 19 พ.ย. 2015 - 00:00

จำนวนผู้เข้าชม

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
574274

จำนวนผู้เยี่ยมชม

มี 26 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

Free business joomla templates