คุณอยู่ที่: Home

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วม" โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพวิชาการและวิชาชีพแก่ศิษย์เก่าแพทย์แผนไทย

คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้จัด "โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพวิชาการและวิชาชีพแก่ศิษย์เก่าแพทย์แผนไทย " ในวันที่ ๒๔-๒๙ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ห้อง ๓๐๑  ชั้น ๓ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ตึก ๔๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประวงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักภาพ พร้อมทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างศิษย์เก่าด้วย ทั้งนี้การอบรมดังกล่าว (ไม่เสียค่าลงทะเบียน) บุคลากร ศิษย์เก่า ที่สนใจ สามารถติดต่อประสานมาได้ที่ คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โทร ๐-๔๕๓๕-๒๐๐๐ ต่อ ๔๓๐๐ หรือ อาจารย์คำภารัตนา  วงศ์ศรีแก้ว โทร ๐๙๑-๓๔๖-๙๕๓๖ และอาจารย์สุภาวดี นนทพจน์ โทร ๐๘๓-๙๙๔-๒๖๐๔  

เอกสารแนบ

(หนังสือเชิญ) คลิก

(กำหนดการ) คลิก

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยา  ปัณฑวังกูร คณบดีคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก เผยว่า คณะได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากร ซึ่งได้จัดกิจกรรมที่เป็นการเพิ่มความรู้แก่คณาจารย์ โดย ภาคเช้า เป็นอบรม “การจัดทำและวิเคราะห์ข้อสอบมาตรฐาน” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวน์ประภา  เชื่อสาธุชน และภาคบ่ายเป็นการอบรม “เทคนิคการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์” โดย อาจารย์บุปผาวรรณ  เฉลิมวงค์  ในวันศุกที่ 16 พฤษภาคม  2557 ณ ห้องประชุมคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก  อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ

แจ้งให้อาจารย์ผู้สอนเลือกแบบประเมินผลการสอน

เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้แจ้งให้อาจารย์ผู้สอนเลือกแบบประเมินผลการสอนรายวิชาทุกรายวิชาที่มีการเรียนการสอนใน ภาคปกติ กศ.บป. และ กศ.ปท. ประจำภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งให้นักศึกษาเข้ากรอกแบบประเมินการสอนของอาจารย์ Login เข้าที่ Website๑) http://reg.ubru.ac.th ๒) http://reg2.ubru.ac.th๓) http://reg3.ubru.ac.th 

๔) http://reg4.ubru.ac.th และเลือกเมนู ตอบแบบประเมินอาจารย์ผู้สอน ซึ่งระบบจะเปิดกรอกได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และระบบจะปิดการกรอกแบบประเมินการสอนในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เท่านั้น

ลงนามความร่วมมือในการบริการวิชาการและวิจัยในชุมชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยา  ปัณฑวังกูร  คณบดีคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก เผยว่า คณะได้ร่วมลงนามความร่วมมือในการบริการวิชาการและวิจัยในชุมชน ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเฉลิมพระเกียรติยางน้อย ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขื่องใน องค์การบริการส่วนตำบลก่อเอ้ และโรงเรียนมัธยมตำบลก่อเอ้ กับ คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

คณะแพทย์แผนไทยฯดำเนินโครงการบริการชุมชน

คณะแพทย์แผนไทยฯดำเนินโครงการบริการวิชาการชุมชน "แพทย์แผนไทยจิตอาสาบริการวิชาการชุมชน" ณ โรงเรียนดงยาง ตำบลก่อเอ้ อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธษนี ในวันที่ 18 มีนาคม 2557 ซึ่งเป็นการให้ความรู้ด้านการแพทยืแผนไทยฯพร้อมทั้งสร้างเครือข่ายในการบริการวิชาการชุมชน

Page 19 of 24

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

แบบสำรวจ

แบบประเมินความพึงพอใจระบบ

ปรัปปรุง - 0%
น้อย - 0%
ปานกลาง - 40%
มาก - 60%
มากที่สุด - 0%

Total votes: 5
The voting for this poll has ended on: 19 พ.ย. 2015 - 00:00

จำนวนผู้เข้าชม

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
526079

จำนวนผู้เยี่ยมชม

มี 50 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ปฏิทิน

July 2017
Mo Tu We Th Fr Sa Su
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

 

Free business joomla templates