การประชุมเพื่อรับฟังนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

วันที่ 7 มกราคม 2563 คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ พุ่มทอง คณบดี จัดการประชุมเพื่อรับฟังนโยบายมหาวิทยาลัยโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร นันทพานิช รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงานประกันคุณภาพ ซึ่งได้มาให้นโยบาย การวางแผนการดำเนินงานในบริบทของคณะ และการวางแผนยุทธศาสตร์ของคณะ ให้มีความสอดคล้องกับพันธกิจต่างๆของมหาวิทยาลัยฯ

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม    ในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

 

ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง, ดอกไม้ และสถานที่ในร่ม    ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม    ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, หน้าจอ, ตาราง, สำนักงาน และสถานที่ในร่ม

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

 

                                   “ มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ”