กิจกรรมทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563

ในภาพอาจจะมี 20 คน, คนที่ยิ้ม

วันที่ 8 มกราคม 2563 คณะแพทยืแผนไทยและแพทย์ทางเลือก ได้จัดกิจกรรมทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 ภายใต้โครงการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย โดยมีกิจกรรมรับฟังเทศนาสอนใจวัยเรียน เรื่อง ศีล 5 พาสุขใจ กิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมกตัญญูอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย โดยพระมหาพิชิต วิสุทโธ พระธรรมะวิทยากร เจ้าอาวาสวัดอาโพนสุทธาวาส จังหวัดสุรินทร์ หลังจากนั้น มีการจับสลากของขวัญปีใหม่ ได้รับการสนับสนุนจากคณะ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และรับประทานอาหารร่วมกัน

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน    ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และข้อความ

ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ฝูงชน และสถานที่ในร่ม     ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, เด็ก และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 11 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และรองเท้า    ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

 

                                          “ มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ”