การอบรมการวิเคราะห์ SWOT

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และสถานที่ในร่ม

วันที่ 15 มกราคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ พุ่มทอง คณบดีคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก จัดอบรมการวิเคราะห์ SWOT ของคณะ เพื่อร่วมกันหาข้อมูลและจุดร่วม ที่จะนำมาทบทวนและพัฒนาการทำแผนของคณะ โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สงครามชัยย์ ลีทองดีสกุล เป็นวิทยากรกระบวนการ ณ ห้องประชุมเทพจิตร คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ในภาพอาจจะมี 10 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม    ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, ห้องรับแขก, หน้าจอ และสถานที่ในร่ม    ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่ในร่ม    ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

 

                                     “ มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ”