ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง “ทำวิจัยอย่างไรให้ได้มาตรฐานระดับโลก” ณ โรงแรมยู เพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดจัดอบรม  เรื่อง “ทำวิจัยอย่างไรให้ได้มาตรฐานระดับโลก”

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมยู เพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

 

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมกรุณาลงทะเบียนด้วยตนเองที่ลิงค์นี้ https://forms.gle/nUUTtKQGwMK1e9zy6

ภายในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ นางสาวนิตยศรี วงศ์สุวรรณ  เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๕-๓๕๓๐๔๒