ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง “ทำวิจัยอย่างไรให้ได้มาตรฐานระดับโลก” ณ โรงแรมยู เพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดจัดอบรม  เรื่อง “ทำวิจัยอย่างไรให้ได้มาตรฐานระดับโลก”

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมยู เพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

 

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมกรุณาลงทะเบียนด้วยตนเองที่ลิงค์นี้ https://forms.gle/nUUTtKQGwMK1e9zy6

ภายในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ นางสาวนิตยศรี วงศ์สุวรรณ  เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๕-๓๕๓๐๔๒ 

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการเพื่อส่งเสริมคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานวิชาการรับใช้สังคม

ใน วันที่ 28 ส.ค. 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่

สามารถลงทะเบียน และสำรองที่นั่งได้ที่ https://1th.me/yZyK

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2) ประเภททุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา

สนใจดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2225