laughingขออนุญาตประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง บริษัท ปราสาททองโอสถ จำกัด

     บริษัท ปราสาททองโอสถ จำกัด ประกอบธุรกิจ ผลิตยาแผนโบราณ มีความประสงค์จะรับสมัครพันกงานเข้าร่วมทำงาน กับทางบริษัทฯ ใน ตำแหน่ง เภสัชกรแพทย์แผนไทย ดูแลด้านประกันคุณภาพและงานด้าน Digital Marketing ทั้งหมดจำนวน 2 อัตรา

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (อ่านเอกสารแนบดังนี้)