กำหนดการงานพระราชพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีพ.ศ.2559-2560 
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
#14-19ตุลาคม2562