วันที่ 4 มิ. ย. 62 เวลา 13.30 ณ ห้องทิพย์โอสถ คณะแพทย์แผนไทย จัดประชุมวิพากย์หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ของคณะแพทย์แผนไทยฯ มรภ. อุบลฯ โดยมี ผศ.ดร.กรรณิการ์ พุ่มทอง คณบดีเป็นประธาน และมีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมวิพากย์หลักสูตร ประกอบด้วย


1. ดร.สุธีรา เอี่ยมสุภาษิต ที่ปรึกษาหลักสูตรสุขภาพและความงาม มธร.ธัญบุรี มรภ.วลัยอลงกรณ์ 
2. พท.ปิยเชษฐ์ จตุทน กรรมการผู้จัดการบริษัทยาไทย 101 จำกัด
3. คุณ กมลรัตน์ ประกอบพร กรรมการผู้จัดการบริษัทเมดิแคร์เฮลธ์กรุ๊ป
4. คุณจารุณี พิมพ์หล่อ กรรมการรองเลขาธิการ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี
5. ผศ.วรรษชน สีหบุตร ผอ.สำนักทะเบียนและประเมินผล มรภ.อุบลราชธานี
ทั้งนี้ในการประชุมดังกล่าวมีคณาจารย์ได้ร่วมรับฟังแนวทางข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงหลักสูตรนำไปสู่การพัฒนาและบริหารจัดการภายในอนาคต

>>>ดูรูปเพิ่มเติม<<<