📢ขอเชิญเข้าร่วม 💦กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์!!!
ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานและอนุรักษ์ความเป็นไทย
------------------------------------------------------------------
📅📌วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๖.๓๐ น. เป็นต้นไป คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญเข้าร่วม 💦กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์💦 ภายใต้โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานและอนุรักษ์ความเป็นไทย ณ ศูนย์บริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ชั้น ๑ อาคาร ๕๒ คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
***การแต่งกาย : สวมชุดลายดอกไม้สดใส/หรือชุดผ้าพื้นเมือง
------------------------------------------------------------------
เรียบเรียง : อุไรวรรณ สืบสี
💻📸WatcharaWan_A
📚คณะแพทย์แผนไทยฯ เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร
1. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต (พท.บ.การแพทย์แผนไทย)
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.วิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ)
IG : ctam_ubru
TikTok : CTAM_UBRU
YouTube: คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ม.ราชภัฏอุบลราชธานี
👉สอบถามข้อมูลหลักสูตร โทร. 084-4973965