ประกาศการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2562

#มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี