ประกาศการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2562

#มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

(ภาค กศ.บป.) กำหนดการกู้ยืมเงินผู้กู้รายเก่าชั้นปีที่ 1 และ ผู้กู้รายใหม่ ทุกชั้นปี กองทุน กยศ. และ กรอ. ภาคการศึกษาที่ 1/2562
http://www.dsd.ubru.ac.th/images/pdf/gys28062562.pdf