(ภาค กศ.บป.) กำหนดการกู้ยืมเงินผู้กู้รายเก่าชั้นปีที่ 1 และ ผู้กู้รายใหม่ ทุกชั้นปี กองทุน กยศ. และ กรอ. ภาคการศึกษาที่ 1/2562
http://www.dsd.ubru.ac.th/images/pdf/gys28062562.pdf

กำหนดการการจองรายวิชาเรียน นักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 1/2562
#มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Cr.งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

📌📌กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง📌📌
👨‍⚕️คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราธานี👩‍⚕️
วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562

ประกาศฯ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 6 รอบพิเศษไม่เข้าร่วม TCAS 
📆 เปิดรับสมัคร วันที่ 22 - 26 มิ.ย. 62 นี้เท่านั้น (เวลาทำการ 08.30 - 15.30 )
📝 สมัครด้วยตนเอง ที่งานรับเข้าศึกษาและทะเบียนนักศึกษา
😁 ที่สำคัญ ---- ไม่มีสอบสัมภาษณ์ ----

📌📌📌ประกาศกำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. และ กรอ.
👉สำหรับผู้กู้รายเก่าชั้นปีที่ 1 (รหัส นศ. 62) และ ผู้กู้รายใหม่ทุกชั้นปี👈
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
#มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี