ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

📝 การแก้ไขเกรดเฉลี่ย GPAX 6 ภาค 📝

✳️ขณะนี้ระบบอยู่ระหว่างการรับข้อมูลผลการเรียนจากฐานข้อมูล iCAS ซึ่งจะเปิดระบบให้ตรวจสอบข้อมูลการศึกษา ได้แก่ GPAX 6 ภาค และ คะแนนเฉลี่ยและจำนวนหน่วยกิตสะสมรายกลุ่มสาระ ได้ตั้งแต่วันที่ 12 – 16 เมษายน 2563 ซึ่งข้อมูลนี้จะใช้ในการกรองคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครรอบที่ 3 (รับสมัครวันที่ 17 – 27 เมษายน 2563)
✳️ผู้ลงทะเบียนที่ต้องการแก้ไขเกรดเฉลี่ย GPAX 5 ภาคในขณะนี้ ขอให้รอวันที่ 12 เมษายน 2563 เพื่อตรวจสอบและแก้ไขเกรดเฉลี่ย GPAX 6 ภาคทีเดียว (ไม่ต้องแก้ GPAX 5 เพราะไม่ได้ใช้ในการคัดเลือกแล้ว)
✳️ถ้าข้อมูลต่าง ๆ ถูกต้อง ไม่ต้องแก้ไข และ ไม่ต้องแนบไฟล์ ใบ ปพ. 1 เข้าระบบ
✳️ถ้าข้อมูลผิดพลาด หรือ ไม่มีข้อมูลในระบบ ให้กดปุ่มแก้ไขข้อมูล แล้วเติมแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง พร้อมแนบไฟล์ใบ ปพ.1 ที่เป็น pdf ไฟล์ รวมข้อมูลใบ ปพ. 1 ทั้งหมดให้อยู่ในไฟล์เดียว ส่งเข้าระบบให้แอดมินตรวจสอบความถูกต้อง