📌📌คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567
🌿โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาตามความร่วมมือ (MOU)🌿
เปิดรับสมัคร 1 สาขาวิชา
👉สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ รับจำนวน 5 คน เท่านั้น
คุณสมบัติ
1. กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 ปวช.3 และ ปวส.2
2. มีความสนใจการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อความงามและสุขภาพ
3. มีความสนใจด้านธุรกิจการบริการสปาและความงาม
4. โรงเรียนได้ทำ MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัย/คณะ/หลักสูตร
📅เปิดรับสมัครวันที่ 15-31 ส.ค. 2566
🌐สมัคร Online ผ่านเว็บไซต์ https://admission.ubru.ac.th/
📞ติดต่อสอบถาม 045-352-000 ต่อ 5601 1144 1147
งานรับเข้าศึกษาและทะเบียนนักศึกษา
☎️สอบถามข้อมูลหลักสูตร โทร.089-6286970