📣เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567
🌿📚รอบที่ 4 รับตรงอิสระ
เปิดรับสมัครจำนวน 2 คน เท่านั้น
คุณสมบัติ
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ มศ.ปลาย กศน. และ ปวช.
2. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นผู้ที่มีความผิดปกติทางร่างกายเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือการประกอบวิชาชีพ
👉เกณฑ์การประเมิน
1. GPAX (100%)
คุณสมบัติเพิ่มเติม https://wow.in.th/jKsJr
📅เปิดรับสมัคร วันที่ 23-30 พฤษภาคม 2567
📌สมัคร Online ได้ที่ https://admission.ubru.ac.th/
📞ติดต่อสอบถาม 045-352-000 ต่อ 5601 1144 1147
งานรับเข้าศึกษาและทะเบียนนักศึกษา
☎️สอบถามข้อมูลหลักสูตร โทร.089-6286970